ප්‍රවෘත්ති

ගලගොඩඅත්තේ ඥාණසාර හිමිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා විසින් පත්…

Read more

ගැලනිගම දී සැක කටයුතු ලොරියක් නිදහස් කරන ලෙස එවකට කොළඹ…

Read more

සිවිල් හා  දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ සම්මුති පනත (අයිසීසීපීආර්) යටතේ 2017…

Read more

පාස්කු ප්‍රහාරය හා සම්බන්ධ සිදුවීම්වලට අදාලව මහාධිකරණයේ නඩු 41ක් ගොනු…

Read more

රටේ ආර්ථික තත්ත්වය සමග මහජනතාවගෙන් විරෝධයක් ඇතිවේයැයි බියෙන් සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදයෙන්…

Read more

Evidenceof attempted murder & other illegal acts by Lohan Ratwatte,…

Read more

තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත යටතේ විභාගවූ අභියාචනාවලට අදාලව…

Read more

තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත යටතේ තොරතුරු මුදා හරින ලෙස තොරතුරු…

Read more

ශ්‍රී ලංකාවේ වසර 10කදී කඳුළු ගෑස් භාවිතාව සම්බන්ධයෙන් මාස 10ක්…

Read more

වසර හතරක් තිස්සේ එළියට නොදා තබාගෙන සිටි පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන…

Read more

10/44