ප්‍රවෘත්ති

පාස්කු ප්‍රහාරය හා සම්බන්ධ සිදුවීම්වලට අදාලව මහාධිකරණයේ නඩු 41ක් ගොනු…

Read more

රටේ ආර්ථික තත්ත්වය සමග මහජනතාවගෙන් විරෝධයක් ඇතිවේයැයි බියෙන් සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදයෙන්…

Read more

Evidenceof attempted murder & other illegal acts by Lohan Ratwatte,…

Read more

තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත යටතේ විභාගවූ අභියාචනාවලට අදාලව…

Read more

තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත යටතේ තොරතුරු මුදා හරින ලෙස තොරතුරු…

Read more

ශ්‍රී ලංකාවේ වසර 10කදී කඳුළු ගෑස් භාවිතාව සම්බන්ධයෙන් මාස 10ක්…

Read more

වසර හතරක් තිස්සේ එළියට නොදා තබාගෙන සිටි පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන…

Read more

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ශානි අබේසේකරට…

Read more

කඳුළු ගෑස් සම්බන්ධයෙන් ඉල්ලා ඇති සියලු තොරතුරු නොවැම්බර් 14 වැනිදාට…

Read more

10/41