කොමිසමේ වැදගත් තීන්දු

තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත යටතේ තොරතුරු මුදා හරින ලෙස තොරතුරු…

Read more

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ශානි අබේසේකරට…

Read more

ත්‍රස්තවාදය වැලැක්වීමේ පනත යටතේ රඳවා තබාගෙන සිටින පුද්ගලයන්ගේ සංඛ්‍යාව ඇතුළු…

Read more

රජයේ හෝ සංස්ථා හෝ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලවල සේවය කරන නිලධාරියකුට ගෙවන…

Read more

තොරතුරු පනත යටතට ගැණෙන ආයතනයක් නොවන බව කියමින් ලිට්‍රෝ ගෑස්…

Read more

ගුරු වෘත්තීය සමිති නායකයකු වන යල්වෙල පඤ්ඤාසේකර හිමි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයට…

Read more